Računarska dijagnostika

Računarska dijagnostika danas je nezaobilazan dio dijagnoze kvara na vozilu, štoviše nemoguće je otkriti veliku većinu kvarova bez adekvatnih uređaja (testera).

Postoji više vrsta testera, od testera ispušnih plinova, testera akumulatora i alternatora, testera ABS kočionog sustava i na kraju najbitnije testera koji testira rad motora i svih drugih komponenti u sustavu (npr, upravljačakih jedinica za zaključavanje, upravljačkih jedinica za klimu, upravljačkih jedinica volana, jedinica za zračni jastuk/airbag itd). Pomoću takvog testera mogu se vidjeti postoje li greške u sustavu koje sam sustav prepoznaje. Također se mogu vidjeti parametri rada svih navedenih sustava i prema tome usmjeriti popravak na motoru i na kraju testerom se provodi poništavanje grešaka u trenutku kada je kvar otklonjen. Danas većina novijih vozila ima i zapisane servisne intervale u kompjutoru vozila te se njih obavezno mora resetirati nakon obavljenog servisa vozila.

  • iščitavanje grešaka i parametara rada vozila
  • poništavanje servisnih intervala i grešaka

Dijagnostike:

Licencirana Wurth dijagnostika

Tipske dijagnostike za sljedeća vozila:

vag diagnostic software

lexia diagnostic tool

clip diagnostic

vcm diagnostic tool

op-com